งานกัดกรด

งานกัดกรดนั้นสามารถเอาไปใช้ได้หลายงานหลายประเทภตามความเหมาะสมกับงานนั้นๆ งานกัดกรดนั้นให้ความสวยงามและคงทนกว่างานพิมพ์เพราะได้ทำการกัดกรดทำร่องลึกลงไปในชิ้นงั้นทำให้ดูมิติ